Välkommen till Uppsala Linnécentrum för evolutionsgenomik

Uppsala Linnécentrum för evolutionsgenomik, UCEG, består av en grupp forskare som arbetar tillsammans för att bättre förstå hur levande organismer förändras genom evolution.

Vi använder oss av nya tekniker för att undersöka hur variation i organismers hela arvsmassa påverkar deras förmåga att överleva och fortplanta sig i olika naturliga miljöer. Hur snabbt kan naturliga populationers anpassa sig till miljöförändringar? Hur bildas nya arter? Våra frågeställningar handlar också om hur evolutionen har format den biologiska mångfald vi ser i idag. Vilka storskaliga morfologiska förändringar krävdes för att möjliggöra ett liv på land? Hur ser livets träds djupaste rötter ut? Vad har mitokondier (det vill säga cellens kraftverk) för ursprung?

Läs mer om våra samarbetsprojekt.

 

Evolution in Sweden

 

 

Evolution in Sweden 15-16 January 2014 was organized by our graduate school and attracted researchers from all parts of the country. A particularlly strong trend was that many research groups are now combining studies of natural populations with genomic approaches to tackle a wide range of evolutionary questions. 

 

"The meeting was very interesting and timely for me as I am about to write my own first big research application" says the UCEG postdoc Magne Friberg.